Konsola equalizera MidiWorks PA+
Edytor Karaoke MidiWorks PA+
MultiEdytor MidiWorks, StyleMagic
Edytor System Exclusive MidiWorks PA+
Super Revoice MidiWorks PA+
Kreator Vocal Harmony MidiWorks PA+

Informacje

 • Program: MidiWorks PA+
 • Wersja: 3.3.0
 • Data wydania: 2022-10-30
 • Pliki: *.mid, *.kar
 • Formaty: SMF0, SMF1
 • Systemy: Windows 11, Windows 10 (32&64 bit), Windows 8.1 (32&64 bit), Windows 8 (32&64 bit), Windows 7 (32&64 bit), Windows XP
 • Instrumenty:
  Korg: PA5x, i3-2020's, is40, MP10pro, PA1X, PA2X, PA3X Musikant, PA3X, PA4x Musikant, PA4X, PA50, PA60, PA80, PA300, PA500, PA600, PA700, PA800, PA900, PA1000,
  Roland: DP-990, Fantom G ser, GW8&Prelude, Juno DI, SonicCell, XV-2020,
  Technics: KN2600, KN7000,
  Yamaha: Motif Rack, Motif XS,

v 3.3.0

 • Dodano obsługę Korg PA5x oraz Korg i3 2020's,
 • Konsola mikserska - dodano obsługe equalizera,
 • Okno główne Lista zdarzeń - dodano rozpoznawanie system exclusie (triger EFX, EQ dla ścieżek),
 • Menedżer ścieżek - dodano obsługę dla komunikatów System Exclusive kanałowych,
 • Poprawiono fukncję Walidacji SMF,
 • Przetestowano kompatybilność z Windows 11,
v 3.2.0
 • Manadżer ścieżek - dodano wsparcie dla Key Signature (transpozycja)
 • Edytor Karaoke - dodano wsparcie dla Key Signature
 • Kreator Vocal Harmony - dodano generator drugiego głosu
 • Multiedytor - dodano nowe narzędzia: gumkę, ołówek, zaznaczanie,
 • Multiedytor - dodano linie siatki w polu Control Change,
 • Multiedytor - dodano możliwość rozszerzonego wyboru kontrolerów dla funkcji Kopuj i Usuń,
 • Poprawiono Formatowanie tekstu
v 3.0.1
 • Poprawiono algorytmy Super Revoice
 • Zastosowano nowy interfejs FLAT, poprawiono kolorystykę, odświeżono wygląd okien,
 • Walidacja SMF - usunięto dwa błędy czasu wykonywania,
 • Walidacja SMF - poprawiono interpretację Key Signature,
 • Edytor System Exclusive - dodano filtr listy predefiniowanych komunikatów sysex
 • Menedżer ścieżek - dodano "Kieszonkę" (Pocket), która umożliwia zamianę dwóch ścieżek, nawet jeśli utwór korzysta z 16tu,
 • Dodano obsługę skrótami klawiszowymi
  • Esc - wyjście z narzędzia/edytora (np: Konsoli mikserskiej) bez zastosowania zmian,
  • Enter - wyjście z narzędzia z zastosowaniem zmian,
  • Ctrl R - zapętlenie utworu (skok wstecz)
  • Spacja - nabijanie sylab w Edytorze Karaoke
  • Ctrl A - zaznaczanie całego utworu tj. od taktu 002-01 do taktu 999-01 w Edytor Karaoke i Multiedytor,
  • Ctrl PLUS - powiększanie widoku w Edytor Karaoke i Multiedytor,
  • Ctrl MINUS - zmniejszanie widoku w Edytor Karaoke i Multiedytor,
  • Alt S - przełączanie odtwarzania ścieżki w Solo/Wszystkie w Multiedytor, Edytor dynamiki/wysokości, Edytor Brzmienia
  • Ctrl STRZAŁKA W GÓRĘ - przesuwanie widoku ścieżki w górę w Multiedytor,
  • Ctrl STRZAŁKA W DÓŁ - przesuwanie woduko ścieżki w dół w Multiedytor,
  • Ctrl D lub DDELETE - narzędzie Usuń w Multiedytor,
  • Ctrl C - narzędzie kopiuj w Multiedytor,
  • Ctrl E - wywołanie Edytor dynamiki/wysokościi w Multiedytor,
  • Ctrl G - wywołanie Edytor gateTime w Multiedytor,
  • Ctrl Q - wywołanie Edytor kwantyzacji w Multiedytor,
  • Ctrl T - wywołanie Edytor transpozycji w Multiedytor,
  • Ctrl X - wytnij zakres w Multiedytor,
  • Ctrl I lub INSERT - kopiuj zakres w Multiedytor,
  • Ctrl Z - cofanie operacji krytycznych w Multiedytor,
v 2.1.4
 • Dostosowano pracę programu dla Windows 10
 • Dodano język Słowacki
 • Dodano obsluge map brzmień oraz dostosowano funkcję Walidacji SMF dla Motif XS,
 • Konsola Mikserska - dodano ikony instrumentów brzmień preset dla syntezatorów Roland,
 • Multiedytor - dodano autodopasowanie powiększenia do plików z różnym PPQN
 • Multiedytor - dodano autoustawienie klawiatury do nut na ścieżce,
 • Multiedytor - dodano Kwantyzację,
 • Multiedytor - dodano legato w edytorze Gate Time,
 • Okno główne/Edytor akordów - dodano edycję basu alternatywnego,
 • Okno główne/Edytor akordów - poprawiono wyświetlanie akordów z basem alternatywnym,
 • Edytor brzmienia - dodano edycję parametrów Panorama i Level dla instrumentów perkusyjnych ściezki nr 10
v 2.1.2
 • W narzędziu Kreator Vocal Harmony dodano kreator ścieżki Chordal (dla Harmonizera)
 • Usunięto problem z płynnym przeskoczeniem w odległe miejsce pliku midi na wolniejszych komputerach
 • Poprawiono sposób wybierania brzmień
v 2.1.0
 • Dodano Kreator Vocal Harmony do tworzenia ścieżek dla procesorów wokalnych
 • Usunięto problem z aktualizacją nazwy pliku po zapisaniu pliku
 • Zmieniono wyglądu okna głównego poprzez zastosowanie zakładek
 • Przeniesiono Edytor karaoke do głównego okna, program zyskał przyjazny wygląd
 • Uproszczono interfejs Edytora karaoke
 • Dodano funkcję formatowania tekstu (wszystkie litery duże, wszystkie litery małe)
 • Dodano przyciski przesuwające zdarzenia o wartość 1, 10 i 100 (Lista zdarzeń)
 • Dodano szablony nut dla okna edycji ofsetu oraz przesuwania zdarzeń
 • Dodano możliwość zmiana wielkosci okna Multiedytora (także maksymalizacji)
 • Poprawiono precyzję wskazań nut, kontrolerów i markerów w Multiedytorze
 • Usunięto klika błędów wykonywania programu
 • Usunięto błąd odczytu SMF1 występujący w niektórych plikach midi (nieznane zdarzenie meta)
v 1.3.0
 • Rozbudowano Okno wyboru brzmienia o edytor wysokości i dynamiki nut oraz strojenie perkusji na 10tym kanale
 • Menadżer ścieżek - poprawiona transpozycja
v 1.0.2.25
 • poprawiono wstawianie akordów w utworach ze zmiennym metrum
v 1.0.2
 • pierwsza oficjalna wersja