Konsola mikserska MidiWorks YA
Edytor Karaoke MidiWorks YA
MultiEdytor MidiWorks, StyleMagic
Edytor System Exclusive MidiWorks YA
Super Revoice MidiWorks YA
Menedżer Vocal Harmny MidiWorks YA

Informacje

 • Program: MidiWorks YA
 • Wersja: 3.3.0
 • Data wydania: 2023-08-29
 • Pliki: *.mid, *.kar
 • Formaty: SMF0, SMF1
 • Systemy: Windows 11, Windows 10 (32&64 bit), Windows 8.1 (32&64 bit), Windows 8 (32&64 bit), Windows 7 (32&64 bit), Windows XP
 • Instrumenty: CVP-401 CVP-403 CVP-405 CVP-409 CVP-407 CVP-505 CVP-605 CVP-609 CVP-701 CVP-705 CVP-709 DGX-505&305 DGX-640 DGX-650 DGX-660 EZ220 NP-V80 PSR1000 PSR1100 PSR1500 PSR2000 PSR2100 PSR3000 PSR540 PSR640 PSR730 PSR740 PSR8000 PSR9000 PSRA2000 PSRA3000 PSRA5000 PSRE403 PSRE413 PSRE423 PSRE433 PSRE453 PSROR700 PSRS500 PSRS550 PSRS650 PSRS670 PSRS700 PSRSX600 PSRSX700 PSRS710 PSRS750 PSRS770 PSRS775 PSRS900 PSRS910 PSRS950 PSRS970 PSRS975 PSRSX900 QS300 TYROS1 TYROS2 TYROS3 TYROS4 TYROS5 GENOS YDP-V240 YPG-625 YPG-525

v 3.3.0

 • Super Revoice - dodano funkcję poprawiającą selektywność utworu midi
 • Multiedytor - dodano przewijanie widoku, które automatycznie uzupełnia pole taktu startowego
v 3.2.1
 • Kompatybilny z Windows 11
v 3.2.0
 • Menedżer ścieżek - dodano obsługę Key Signature (transpozycja wpływa na zmianę komunikatu o tonacji)
 • Edytor Karaoke - dodano wsparcie dla komunikatów Key Signature (informacja dla muzyka o tonacji utworu)
 • Menedżer Vocal Harmony - dodano generator drugiego głosu, który do działania wykorzystuje komunikato akordowe XF oraz/lub komunikat Key Signature
 • Multiedytor - dodano nowe narzędzia: gumka, ołówke, zaznaczanie myszką,
 • Multiedytor - dodano linie siatki wartości nut w polu Control Change,
 • Multiedytor - dodano szczegółowy wybór kontrolerów dla funkcji Kopiuj i Usuń,
 • Poprawiono Formatowanie tekstu
v 3.0.1G
 • Wsparcie dla GENOS
v 3.0.1
 • Poprawiono algorytmy Super Revoice
v 3.0.0
 • Zastosowano nowy interfejs FLAT, poprawiono kolorystykę, odświeżono wygląd okien,
 • Walidacja SMF/SFF - usunięto dwa błędy czasu wykonywania,
 • Walidacja SMF/SFF - poprawiono interpretację Key Signature,
 • Menedżer Vocal Harmony - poprawiono Balance Lead/Harmony dla Tyros 4 i nowszych
 • Edytor System Exclusive - dodano filtr listy predefiniowanych komunikatów sysex
 • Okna wyboru efektów (Reverb, Chorus, DSP) - dodano filtr listy efektów
 • Menedżer ścieżek - dodano "Kieszonkę" (Pocket), która umożliwia zamianę dwóch ścieżek, nawet jeśli utwór korzysta z 16tu,
 • Dodano obsługę skrótami klawiszowymi
  • Esc - wyjście z narzędzia/edytora (np: Konsoli mikserskiej) bez zastosowania zmian,
  • Enter - wyjście z narzędzia z zastosowaniem zmian,
  • Ctrl R - zapętlenie utworu (skok wstecz)
  • Spacja - nabijanie sylab w Edytorze Karaoke
  • Ctrl A - zaznaczanie całego utworu tj. od taktu 002-01 do taktu 999-01 w Edytor Karaoke i Multiedytor,
  • Ctrl PLUS - powiększanie widoku w Edytor Karaoke i Multiedytor,
  • Ctrl MINUS - zmniejszanie widoku w Edytor Karaoke i Multiedytor,
  • Alt S - przełączanie odtwarzania ścieżki w Solo/Wszystkie w Multiedytor, Edytor dynamiki/wysokości, Edytor Brzmienia
  • Ctrl STRZAŁKA W GÓRĘ - przesuwanie widoku ścieżki w górę w Multiedytor,
  • Ctrl STRZAŁKA W DÓŁ - przesuwanie woduko ścieżki w dół w Multiedytor,
  • Ctrl D lub DDELETE - narzędzie Usuń w Multiedytor,
  • Ctrl C - narzędzie kopiuj w Multiedytor,
  • Ctrl E - wywołanie Edytor dynamiki/wysokościi w Multiedytor,
  • Ctrl G - wywołanie Edytor gateTime w Multiedytor,
  • Ctrl Q - wywołanie Edytor kwantyzacji w Multiedytor,
  • Ctrl T - wywołanie Edytor transpozycji w Multiedytor,
  • Ctrl X - wytnij zakres w Multiedytor,
  • Ctrl I lub INSERT - kopiuj zakres w Multiedytor,
  • Ctrl Z - cofanie operacji krytycznych w Multiedytor,
v 2.1.5
 • Menedżer Vocal Harmony - dodano ustawienia parametrów VH
 • Edytor brzmienia - dodano Panorame i Level dla strojenia instrumentów perkusyjnych,
 • Edytor brzmienia - dodano "Suflera brzmień",
 • Multieditor - dodano kwantyzację,
 • Multiedytor - dodano autoustawienie klawiatury do nut na ścieżce,
 • Multiedytor - dodano autodopasowanie powiększenia do plików z różnym PPQN,
 • Multiedytor - dodano legato w edytorze Gate Time,
v 2.1.3
 • Kompatybilny z Windows 10
 • Dodano język Słowacki
v 2.1.2
 • W narzędziu Menedżer Vocal Harmony dodano kreator ścieżki Chordal (dla Harmonizera)
 • Usunięto problem z płynnym przeskoczeniem w odległe miejśce pliku midi na wolniejszych komputerach
v 2.1.0
 • Dodano narzędzie Menedżer Vocal Harmony
 • Usunięto problem z aktualizacją nazwy pliku po zapisaniu pliku
v 2.0.0
 • Zmieniono wyglądu okna głównego poprzez zastosowanie zakładek
 • Przeniesiono Edytor karaoke do głównego okna, program zyskał przyjazny wygląd
 • Uproszczono interfejs Edytora karaoke
 • Dodano funkcję formatowania tekstu (wszystkie litery duże, wszystkie litery małe)
 • Dodano przyciski przesuwające zdarzenia o wartość 1, 10 i 100 (Lista zdarzeń)
 • Dodano szablony nut dla okna edycji ofsetu oraz przesuwania zdarzeń
 • Dodano możliwość zmiana wielkosci okna Multiedytora (także maksymalizacji)
 • Poprawiono precyzję wskazań nut, kontrolerów i markerów w Multiedytorze
 • Poprawiono wstawianie nowych kontrolerów dla plików stylu (Konsola mikserska)
 • Usunięto klika błędów wykonywania programu
 • Usunięto błąd odczytu SMF1 występujący w niektórych plikach midi (nieznane zdarzenie meta)
v 1.3.1
 • Rozbudowano Okno wyboru brzmienia o edytor wysokości i dynamiki nut oraz strojenie perkusji na 10tym kanale
 • Menadżer ścieżek - poprawiona transpozycja
 • Konsola mikserska - usunięto błąd kontrolera Dry/Wet w efektach DSP
v 1.0.3.2
 • poprawiono rozpoznawanie markerów SPJ
v 1.0.3
 • poprawiono wstawianie akordów w utworach ze zmiennym metrum
 • dodano - zmiana i kopiowanie ścieżki oddziałuje na parametry CASM
v 1.0.2
 • pierwsza oficjalna wersja