Konsola mikserska StyleMagic YA
Menedżer sekcji StyleMagic YA
MultiEdytor MidiWorks, StyleMagic
Menedżer OTS StyleMagic YA
Edytor CASM StyleMagic YA

Informacje

 • Program: StyleMagic YA
 • Wersja: 3.5.1
 • Data wydania: 2022-11-15
 • Pliki: *.sty, *.prs, *.sst, *.scp, *.fps
 • Formaty: SFF, SFF1, SFF GE
 • Systemy: Windows 11, Windows 10 (32&64 bit), Windows 8.1 (32&64 bit), Windows 8 (32&64 bit), Windows 7 (32&64 bit), Windows XP
 • Instrumenty: CVP-401 CVP-403 CVP-405 CVP-409 CVP-407 CVP-505 CVP-605 CVP-609 CVP-701 CVP-705 CVP-709 DGX-505&305 DGX-640 DGX-650 DGX-660 EZ220 NP-V80 PSR1000 PSR1100 PSR1500 PSR2000 PSR2100 PSR3000 PSR540 PSR640 PSR730 PSR740 PSR8000 PSR9000 PSRA2000 PSRA3000 PSRA5000 PSRE403 PSRE413 PSRE423 PSRE433 PSRE453 PSROR700 PSRS500 PSRS550 PSRS650 PSRS670 PSRS700 PSRSX700 PSRS710 PSRS750 PSRS770 PSRS775 PSRS900 PSRS910 PSRS950 PSRS970 PSRS975 PSRSX900 QS300 TYROS1 TYROS2 TYROS3 TYROS4 TYROS5 GENOS YDP-V240 YPG-625 YPG-525

v 3.5.1

 • Edutor CASM - poprawiono logikę zapisywania danych,
 • Konsola Mikserska - poprawiono zapisywanie danych o brzmieniach,
 • Walidacja SFF/SMF, Układanie meldunków wstępnych - dodano opcję wyłączenia przesuwania SysEx Yamaha Non Real Time do SInt
 • Kompatybilny z Windows 11
v 3.5.0
 • Dodano nowe narzędzie - Konsola STY
 • Okno główne - dodano język Czeski,
 • Okno główne - dodano optymalizację SInt,
 • Manager sekcji - dodano podświetlanie odtwarzanej sekcji,
 • Multiedytor - dodano obsługę kontrolerów Super Articulation 1 i Super Artuculation 2 (80,81),
 • Multiedytor - poprawiono precyzję zaznaczania nut dla operacji kopiowania,
 • Multiedytor - zwiększono rozdzielczość siatki do nuty 64,
 • Edytor CASM - poprawiono zatwierdzanie danych podczas przechodzenia pomiędzy sekcjami/ścieżkami
v 3.0.2
 • Multiedytor - dodano nowe narzędzia: gumkę, ołówek, zaznaczanie,
 • Multiedytor - dodano linie siatki w polu Control Change,
 • Multiedytor - dodano możliwość rozszerzonego wyboru kontrolerów dla funkcji Kopuj i Usuń,
 • Okno główne - dodano kompatybilność z formatami plików scp i fps,
 • Okno główne - dodano język Słowacki,
 • Wybór brzmienia - dodano sufler wyboru brzmienia,
v 3.0.1
 • Menedżer ścieżek - dodano kopiowanie ścieżek pomiedzy sekcjami,
 • Menedżer ścieżek - dodano dostęp do Edytora CASM,
 • Konsola mikserska - usunięto problem z brzmieniami PLUS dla S975 i S775,
v 3.0.0
 • Wsparcie dla GENOS
 • Zastosowano nowy interfejs FLAT, poprawiono kolorystykę, odświeżono wygląd okien,
 • Walidacja SMF/SFF - usunięto dwa błędy czasu wykonywania,
 • Walidacja SMF/SFF - poprawiono interpretację Key Signature,
 • Edytor System Exclusive - dodano filtr listy predefiniowanych komunikatów sysex
 • Menedżer ścieżek - dodano "Kieszonkę" (Pocket), która umożliwia zamianę dwóch ścieżek, nawet jeśli utwór korzysta z 16tu,
 • Dodano obsługę skrótami klawiszowymi
  • Esc - wyjście z narzędzia/edytora (np: Konsoli mikserskiej) bez zastosowania zmian,
  • Enter - wyjście z narzędzia z zastosowaniem zmian,
  • Ctrl R - zapętlenie utworu (skok wstecz)
  • Ctrl A - zaznaczanie całego utworu tj. od taktu 002-01 do taktu 999-01 w Edytor Karaoke i Multiedytor,
  • Ctrl PLUS - powiększanie widoku w Multiedytor,
  • Ctrl MINUS - zmniejszanie widoku w Multiedytor,
  • Alt S - przełączanie odtwarzania ścieżki w Solo/Wszystkie w Multiedytor, Edytor dynamiki/wysokości, Edytor Brzmienia
  • Ctrl STRZAŁKA W GÓRĘ - przesuwanie widoku ścieżki w górę w Multiedytor,
  • Ctrl STRZAŁKA W DÓŁ - przesuwanie woduko ścieżki w dół w Multiedytor,
  • Ctrl D lub DDELETE - narzędzie Usuń w Multiedytor,
  • Ctrl C - narzędzie kopiuj w Multiedytor,
  • Ctrl E - wywołanie Edytor dynamiki/wysokościi w Multiedytor,
  • Ctrl G - wywołanie Edytor gateTime w Multiedytor,
  • Ctrl Q - wywołanie Edytor kwantyzacji w Multiedytor,
  • Ctrl T - wywołanie Edytor transpozycji w Multiedytor,
  • Ctrl X - wytnij zakres w Multiedytor,
  • Ctrl I lub INSERT - kopiuj zakres w Multiedytor,
  • Ctrl Z - cofanie operacji krytycznych w Multiedytor,
v 2.3.6.4
 • Multiedytor - poprawiono kopiowanie nut (Note On) na granicy sekcji,
 • Menedżer ścieżek - dodano koiowanie kontolerów inicjalizacyjnych podczas kopiowania kanału w sekcj
 • Auto tworzenie CASM - nowe domyslne ustawienia NTR i NTT
v 2.3.6
 • Kompatybilny z Windows 10
v 2.3.5
 • Multiedytor - dodano kwantyzację oraz siatkę nut
 • Edytor brzmienia - dodano strojenie perkusji dla plików midi oraz styli (sekcja SInt).
v 2.3.0
 • Multiedytor - poprawiono skroling odtwarzania
 • Multiedytor - dodano możliwość przesuwania okna PianoRoll przy użyciu myszy
 • Multiedytor - dodano legato w edytorze Gate Time
 • Multiedytor - dodano autodopasowanie powiększenia do plików z różnym PPQN
 • Multiedytor - dodano autoustawienie klawiatury do nut na ścieżce
 • Okno główne - poprawiono wyświetlanie zdarzeń Chord Name
 • Okno główne - dodano zapamiętanie ostatniej zakładki
 • Okno główne - dodano możliwosć usuwania Poliphonic Aftertouch i Channel Aftertouch w Walidator SMF/SFF
 • Odtwarzacz - usunięto problem z płynnym przeskoczeniem w odległe miejsce utworu na wolniejszych komputerach
 • Odtwarzacz - wzbogacono sterowanie odtwarzaniem
 • Edytor CASM - poprawiono błędy funkcji Kopiuj-Wklej i Ustaw Domyślne
 • Konsola Mikserska - rozbudowano okno wyboru brzmienia (Edytor brzmienia)
v 2.2.0
 • Rozbudowano Menedżer ścieżek o możliwość zarządzania ścieżkami w konkretnej sekcji
 • Dodano możliwosć wywołania Menedżera ścieżek z poziomu Menedżera sekcji
 • Poprawiono odtwarzanie ścieżek w trybach solo i mute
 • Dodano możliwosć kopiowania i wklejania ustawień w Edytorze CASM
v 2.1.0
 • Możliwa zmiana wielkosci okna Multiedytora
 • Dodano dwie funkcje do Multiedytora - Kopiuj zakres i Wytnij zakres
 • Poprawiono precyzję wskazań nut, kontrolerów i markerów w Multiedytorze
 • Usunięto błąd odczytu SMF1 występujący w niektórych plikach midi (nieznane zdarzenie meta)
v 2.0.0
 • Zmiana wyglądu okna głównego poprzez zastosowanie zakładek
 • Przeniesiono Menedżer sekcji do głównego okna
 • Dodanie funkcji eksportu i importu sekcji w Menedżerze sekcji
 • Dodanie przycisków przesuwających zdarzenia o wartość 1, 10 i 100 w Liście zdarzeń
 • Dodanie OTS menedżer'a
 • Usunięto klika błędów wykonywania programu
v 1.2.4
 • pełne wsparcie wszystkich parametrów CASM dla SFF2!!!
 • poprawiono rozpoznawanie markerów SPJ
 • Menadżer ścieżek - poprawiona transpozycja
v 1.1.0
  Usprawnienia:
 • nowy sposób wybierania brzmienia (okno - Wybór brzmienia)
  Poprawki:
 • usunięto błąd edycji NoteOff (okno - Główne)
 • usunięto błąd wyświetlania informacji (okno - Edytor CASM)
v 1.0.1
 • pierwsza oficjalna wersja